RISC-V MCU中文社区
金文

金文 未通过Email认证 未通过人工认证

懒的都不写签名
性别:
自我介绍:
还没有介绍
关注:
64 人
粉丝:
37 人
积分:
6500
金文的帖子
金文的粉丝
LoganLi
LoganLi
Turing20
Turing20
丶Ning
丶Ning
笔刀记木
笔刀记木
何霖
何霖
聂希
聂希
CharlesSOF
CharlesSOF
王志凤
王志凤
2603025038
2603025038
余盛
余盛
hitjuxia
hitjuxia
眼球征服世界
眼球征服世界
chafferer
chafferer
鸠唬
鸠唬
BlackL
BlackL
朱成琳
朱成琳
章海
章海
lfdcn
lfdcn
第幾種人
第幾種人
周毅
周毅
文建国
文建国
陈卓宁
陈卓宁
平生事
平生事
Denniskeype
Denniskeype
醉归
醉归
浩哥
浩哥
杨彦斌
杨彦斌
旧脸谱
旧脸谱
袁晓彬
袁晓彬
yiyedada
yiyedada
rkema
rkema
原来无话可说
原来无话可说
scooste
scooste
徐清涛
徐清涛
万佳丽
万佳丽
李文琼
李文琼
清影无奈
清影无奈
金文的关注
凉夏
凉夏
袁德俊
袁德俊
志国
志国
戈登弗里曼
戈登弗里曼
赵士瑞
赵士瑞
Darintow
Darintow
kanekiken
kanekiken
huax
huax
FanFan
FanFan
ltscltsc
ltscltsc
冯庆
冯庆
133447567qq.com
133447567qq.com
阿星
阿星
Mobei_peng
Mobei_peng
弑毅
弑毅
MixLew
MixLew
dddzy
dddzy
🦀林家振🦀
🦀林家振🦀
再见ろ天真
再见ろ天真
Bienm
Bienm
DavidRed
DavidRed
骚年先锋队队长
骚年先锋队队长
BlackL
BlackL
Turing20
Turing20
Qx.
Qx.
琥珀石
琥珀石
喝点水泥变坚强
喝点水泥变坚强
Osatman
Osatman
enqying
enqying
卢森
卢森
The Bachelor
The Bachelor
ximeng2323
ximeng2323
大树
大树
文昕
文昕
誓言深爱
誓言深爱
杯酒困英雄
杯酒困英雄
吴振飞
吴振飞
袁凡
袁凡
王明
王明
MicroGrit
MicroGrit
Kevin Yip
Kevin Yip
Major Tom
Major Tom
大橙子
大橙子
雍乔
雍乔
HZ7
HZ7
汤月英
汤月英
FAY
FAY
lovexulu
lovexulu
poulzhu
poulzhu
Shayon
Shayon
卓鑫
卓鑫
张坤
张坤
欢
arect
arect
RAY
RAY
cyb0313
cyb0313
徐靠
徐靠
平生事
平生事
alvin
alvin
张国栋
张国栋
马克
马克
Breton
Breton
一只可乐
一只可乐
夏卫国
夏卫国
  • RV-STAR 开发板
  • RISC-V处理器设计系列课程
  • 培养RISC-V大学土壤 共建RISC-V教育生态
RV-STAR 开发板